Keurmerk veilig ondernemen

Het Keurmerk Veilig Ondernemen helpt ondernemers, gemeente, politie en brandweer om samen de veiligheid op bedrijventerreinen in stand te houden en waar mogelijk, te verbeteren. Uitgangspunt is een duurzame samenwerking tussen deze stakeholders met als belangrijkste opbrengst een veilig en mede daardoor ook een economisch aantrekkelijk bedrijventerrein.

Het KVO richt zich op een samenbrengen van de betrokken partijen. Gezamenlijk maken zij  bestaande problemen inzichtelijk om die vervolgens ook samen aan te pakken. Ook Vereniging BT A12 gaat voor dit keurmerk. Om deze samenwerking te borgen is er een permanente werkgroep ingesteld met vertegenwoordigers uit de genoemde disciplines.

Het KVO draagt bij aan een veilige en prettige werkplek voor de ondernemers en hun personeel.

De bedrijfsschade door vernieling, inbraak en diefstal zal afnemen en het imago van het bedrijventerrein verbetert. Bovendien zorgt het KVO voor een goed contact met gemeente, politie en brandweer en last but not least krijgt ook de onderlinge samenwerking tussen ondernemers een positieve impuls.

Wellicht goed om te weten: als uw onderneming is gevestigd op een bedrijventerrein met een gecertificeerd keurmerk, zijn er verzekeringsmaatschappijen die een korting verlenen op de polis kosten. Neemt u vooral contact op met uw accountmanager. Het certificaat kunt u hier downloaden.

Keurmerk Veilig Ondernemen BT A12