Blog 1 | Verduurzaming Bedrijventerrein BT A12

Datum: 16 april 2024
Door: Sanne van de Krol

Op woensdag 10 april 2024 kwamen diverse belanghebbenden samen tijdens de “Bijeenkomst Verduurzaming Bedrijventerreinen” bij Bosch Beton op bedrijventerrein Harselaar in Barneveld. Het gevarieerde programma belichtte verschillende aspecten en uitdagingen met betrekking tot het verduurzamen van bedrijventerreinen. De bijeenkomst begon met een inlooplunch, gevolgd door een plenaire sessie, parallelsessies en eindigde met een borrel om te netwerken. Vanuit de werkgroep “Energie” van Vereniging bedrijventerrein BT A12 waren Bert Overvest, Jan Schreuder, Jaap Vlastuin en Sanne van de Krol (afstudeerster) aanwezig om kennis op te doen.

De plenaire sessie werd afgetrapt met een opening door Wim Oosterwijk, wethouder van de gemeente Barneveld. Hij benadrukte het belang van duurzaamheid op bedrijventerreinen en de rol die de gemeente hierin speelt.

Eén van de centrale thema’s van de bijeenkomst was netcongestie, gepresenteerd door Christaan Klep en Judith Geurtsen van Liander en Teun van Biert van TenneT. Netcongestie, het overbelast raken van het elektriciteitsnet door te veel vraag of aanbod, werd besproken als een uitdaging die aangepakt moet worden door middel van uitbreiding van het elektriciteitsnet. De verwachting is dat er pas vanaf 2029 resultaat hiermee geboekt kan worden.

Wicha Benus van InnoConnect en Brechtje van Breukelen van Bosch Beton deelden hun ervaringen met het verduurzamen van bedrijventerrein Harselaar. Op bedrijventerrein Harselaar zijn al verschillende duurzame initiatieven te vinden, zoals een windpark, batterijopslag en zonnepark. Bosch Beton werkt op het bedrijventerrein aan het realiseren van een cementvrije generatie van keerwanden.

Madeleine Boerma van de provincie Utrecht benadrukte tijdens haar presentatie het belang van denken vanuit het effect in plaats van de oplossing en het belang van samenwerking.

Tijdens de parallelsessies werden verschillende onderwerpen behandeld, waaronder verduurzaming en vergroening van bedrijventerreinen.

Yasmine Ay van het Programma Verduurzaming Bedrijventerreinen deelde een stappenplan voor verduurzaming en het Ambitieweb voor duurzame bedrijventerreinen. Het Ambitieweb bestaat uit drie categorieën, namelijk people, planet en prosperity, waaronder verschillende ambities verdeeld kunnen worden.

Lisa van Hout en Steven Kamerling van Werklandschappen van de Toekomst bespraken het belang van vergroening op bedrijventerreinen en presenteerden middelen die ondersteuning kunnen bieden voor het realiseren van groene bedrijventerreinen.

Al met al was de bijeenkomst een waardevolle gelegenheid voor belanghebbenden om kennis te delen, inspiratie op te doen en samen te werken aan het verduurzamen van bedrijventerreinen. Met de inzichten en initiatieven die tijdens de bijeenkomst zijn gepresenteerd, kunnen ook wij in de toekomst stappen zetten met betrekking tot het verduurzamen van bedrijventerrein BT A12.

Ga terug